شرایط اقساط کالا

شرایط اقساط کالا

مدارک مور نیاز:

۱- دسته چک صیاد با استعلام وضعیت سفید ( بدون چک برگشتی )

۲- کارت شناسایی معتبر ( گواهینامه . کارت ملی . و یا شناسنامه )

۳-  آخرین قبض آب ، برق و یا تلفن ثابت

۴-گردش حساب سه ماهه اخر

۵- پرداخت نصف پول کالا

۶- اقساط تا ۶ ماه می باشد.