شرایط اقساط کالا

لپ تاپ قسطی

ضمانت برای خرید لپ تاپ اقساط (طلا )

۱- اقساط ۳ الی ۱۲ ماهه

۲- طلا باید با فاکتور باشد و به میزان ۷۰ درصد مبلغ لپ تاپ مورد نظر.

۳- پرداخت بین ۴۰ تا ۶۰ درصد قیمت روز لپ تاپ مورد نظر

۴- فاکتور طلا باید به اسم خود شخص یا نزدیکان او باشد.

۵- به همراه داشتن مدارک شناسایی معتبر خریدار کارت ملی جدید و شناسنامه

 

ضمانت برای  خرید لپ تاپ اقساط ( چک )

۱- اقساط ۳ الی ۱۲ ماهه

۲- چک باید به میزان ۷۰ درصد مبلغ لپ تاپ مورد نظر باشد.

۳- پرداخت بین ۴۰ تا ۶۰ درصد قیمت روز لپ تاپ مورد نظر

۴- فاکتور لپ تاپ به اسم دارنده چک صادر می شود.

۵- به همراه داشتن مدارک شناسایی معتبر خریدار کارت ملی جدید و شناسنامه.

۶- چک ها باید چک صیاد باشد ، چک معمولی فاقد اعتبار است.

۷- وضعیت چک باید سفید باشد.

 

شرایط اقساط لپ تاپ دست دوم